เกี่ยวกับเรา

บริษัท จริงใจ โบรคเกอร์ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ 0105557180396 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2557 บริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นโบรคเกอร์ที่ได้รับความเชื่อถือ

ไว้วางใจ และการยอมรับจากบริษัทประกันภัย ลูกค้าผู้ใช้บริการ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจในด้านอื่นๆ ทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐานการทำงาน

การให้บริการอย่างมีมิตรภาพและจริงใจ รวมถึงเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ และช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ

วิสัยทัศน์

- เราจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

- การบริการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ

- ภายใต้การกำกับดูแลการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

- ด้วยการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร เพื่อยกระดับการบริการ

- ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลายประเภท หลากหลายบริษัทประกันภัย

- ด้วยราคาที่เหมาะสม สมเหตุสมผล

สามารถติดต่อเราได้ที่

อาคารสำนักงาน บริษัท จริงใจ โบรคเกอร์ จำกัด

เลขที่ 86/1 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

( บรมราชชนนีฝั่งขาเข้า ระหว่างพุทธมณฑลสาย2 และ สาย 3 )02-408-9405-6 / 09-9178-3113 / 09-4851-4447


โทรสาร : 02-408-9247

เวลาทำการ : 08.30 – 17.30 ( วันจันทร์ - ศุกร์ )

JINGJAIBROKER@GMAIL.COM
เกี่ยวกับเรา

"บริษัท จริงใจ โบรคเกอร์ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ 0105557180396 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2557 บริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นโบรคเกอร์ที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ และการยอมรับจากบริษัทประกันภัย ลูกค้าผู้ใช้บริการ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจในด้านอื่นๆ ทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐานการทำงาน การให้บริการอย่างมีมิตรภาพและจริงใจ รวมถึงเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ และช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ "

JINGJAI BROKER NETWORK

ที่อยู่บริษัท

  • อาคารสำนักงาน บริษัท จริงใจ โบรคเกอร์ จำกัด
    เลขที่ 86/1 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 ( บรมราชชนนีฝั่งขาเข้าระหว่างพุทธมณฑลสาย 2 และ สาย 3 )